17 Şubat 2014 Pazartesi

YARGI PAKETİ İLE SÜRGÜN YOLU AÇILIR MI?

Meclis'e "Demokratikleşme Paketi" adı altında sunulan ve Terörle Mücadele Kanunu'nun 10. maddesinde değişiklik öngören yasa teklifi memurları şaşkına çevirdi. Artık memur yürütmenin durdurması için yargıya başvurmasının önü kesiliyor. Fakat buna ülkedeki yandaş sendikanın sesi çıkmıyor. Sesizce bekliyor ve seyrediyor. 

Ümit ederiz ki bu madde Cumhurbaşkanlığından döner aksi halde kıyımlar dalga dalga gelecek ve sürgünler başlayacak tüm çalışanlar üzerindeki baskı bir kat daha artarak hukuksuzluk kol gezecek.

 Bir yerleri yapmaya çalışan hükümet politikacıları bir kaç kişiden hınç almak için tüm memurları idarelerin emrine sokuyor. 17 Aralık’tan beri savcılar, hakimler, emniyet müdürleri, polisler oradan oraya sürgün edilmektedir. 
Hükümet politiklarına aykırı her olayda  işine gelmeyen bir işlemde bütün memurların aynı şekilde sürgün edilme yetkisini eline almış olacak ve idareciler bu yetkiyi sonsuz kullanacaklardır. Bu tehlike Asla Unutulmamalıdır. Ülkemiz artık kabile devleti gibi yönetilecek sesi çıkanın başı vurulacaktır. 


Disiplin cezalarının önündeki engeller kaldırılacak diye 12 Eylülde Halk Oylamasında oy verenlerimiz nasılda hayıflanıyordur şimdilerde, Bunun adı olsa olsa otokrasidir Bununla ilgili yazımızı 30.01.2014 tarihinde yazmıştık Demokrasimi Otokrasimi yine yönetmek ve yönetilmek üzerine yazdığımız yazımızda bu konuları anlatmıştık.

Yönetmek ve Yönetilmek yine 2013 ekim ayı içerisinde açıklanan demokratikleşme paketinin sağlık çalışanına hiç bir fayda getirmediğini yazmıştıkPaket Sağlık Çalışanlarının Sorununa Çözüm Değil ve uyarmıştık bizi kabus dolu günler bekliyor diye ama geldiğimiz nokta gerçekten ürkütücü...

Teklif ile memurların görev yerlerinin değiştirilmesine ilişkin itirazların yeniden düzenlendiğini ve memurların görev yerlerine yeniden dönmesinin zorlaştırıldığını söylemek hayalcilik olmaz.

 "Söz konusu teklifin 18. maddesi ile İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinin 2 numaralı fıkrasının ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere kamu görevlileri hakkında tesis edilen atama, naklen atama, görev ve unvan değişikliği, geçici veya sürekli görevlendirmelere ilişkin idari işlemlerin uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerden sayılmayacağına dair bir hüküm eklenmiştir.. 

Değerli Sağlık Çalışanları bilindiği gibi idare hukuku açısından yürütmeyi durdurma kararları, uygulanmakla etkisi tükenecek kararlar için veriliyordu. 

Yani Kanuna eklenen  bu hüküm ile memurlar hakkında uygulanan atama, görev ve unvan değişiklikleri, geçici veya sürekli görevlendirilme gibi kararlar, uygulanmakla etkisi tükenecek işlemler kapsamının dışında bırakılıyor.4.Murat Dönem Kuralları hortluyor. Hani biz AB aday ülkesiydik. 

Her şey şeffaf olacaktı. Malesef ülkemizde korku imparatorluğu inşasına devam ediliyor.

Maddenin bu haliyle yasalaşması durumunda, bir memurun başka bir görev yerine atanması veya geçici olarak görevlendirilmesi gibi hallerde yürütmeyi durdurma kararı verilemeyecektir çünkü idare hukuku açısından yürütmeyi durdurma kararları ancak uygulamakla etkisi tükenecek olan idari işlemler hakkında verilebilmektedir.

 Bu durumda mahkeme, devlet memuru hakkında ilgili kamu idaresinin savunmalarını alıp memurun atanması ile ilgili uygulamayı detaylı şekilde inceledikten sonra,memurun göreve iadesi ya da idarenin uygulamasının doğru olduğu yönünde karar verebilecek Bu durum bir çok sıkıntılara neden olacak ve parçalı aileler ve mağdur çalışanlar oluşturacaktır.

Bu da yargı kararının gecikmesine, memurların uzun süre mağdur olmasına neden olacaktır.


Değerli Sağlık Çalışanları bu değişiklikle artık  "devlet memuru" anlayışını yıkılarak "hükümet memuru " anlayışına dönüşecektir. Bilindiği gibi hükümet göreve geldiği günden bu yana "Kamu işlerinde , özel sektör anlayışını hakim kılmayı amaçlamış 657 DMK nın 36 maddesine eklenen ifade ile taşeronlaşmanın önü açılırken  farklı istihdam modelleri ile de çalışma barışı bozularak çalışanlar arasına  birde performans sistemi sokularak köleleştirilmiştir. Hükümet  bu maddeyle memurlarımızın haksız görevden alınmalarına yargı yoluyla itiraz etmeleri ve yeniden görevlerine dönmelerinin yolunu  zorlaştırmış nerdeyse kapatmış olacak.

Saygılarımla
Hüseyin AYHAN
Aktifsağlık-Sen
Genel Başkanı